Wagi precyzyjne APP R

R2

Opis
Nowe wagi APP R są kontynuacją linii APP. Reprezentują nowy poziom standardowy dla wag precyzyjnych. Wagi wyposażone zostały w nowy czytelny wyświetlacz LCD, który pozwala na czytelniejszą prezentację wyniku ważenia. Ponadto wyświetlacz posiada nową tekstową linię informacyjną pozwalającą na wyświetlanie dodatkowych komunikatów i informacji, np. nazwa towaru czy wartość tary.

Dokładność wagi oraz rzetelność pomiarów jest zapewniona przez automatyczną adiustancję wewnętrzną (dla wag R2), działającą z uwzględnieniem zmian temperatury oraz upływu czasu.

Wagi zostały wyposażone w wiele interfejsów komunikacyjnych: 2 x RS 232, USB typu A, USB typu B oraz opcjonalnie WiFi.

Obudowa wagi wykonana jest z tworzywa sztucznego, natomiast szalka ze stali nierdzewnej.

W nowych wagach serii R system informacji oparto o 5 baz danych, które umożliwiają pracę wielu użytkowników z bazą wielu towarów, a zbierane w bazie ważenia można poddawać dalszej analizie.
Dane gromadzone są w 5 bazach:

 • użytkowników (do 10 użytkowników),

 • towarów (do 1000 towarów),

 • ważeń (do 5000 ważeń),

 • tar (do 100 tar),

 • pamięć ALIBI (do 100 000 ważeń).
 • Wymiana danych w ramach systemu odbywa się dwukierunkowo za pomocą szybkiego złącza USB. Nowe wagi pozwalają importować i eksportować bazy danych wykorzystując zewnętrzne nośniki Pendrive.

  Zastosowana pamięć ALIBI jest obszarem bezpieczeństwa danych i pozwala na zapis do 100 tysięcy rekordów ważeń. Daje to bezpieczeństwo ciągłości gromadzenia danych w długim okresie czasu.
  Bezpośredni dostęp do funkcji i baz danych jest możliwy z poziomu przycisków klawiatury.

 • Database – bezpośredni dostęp do baz danych

 • Function – bezpośredni dostęp do podstawowych funkcji

 • F1 do F4 - programowalne klawisze funkcyjne oraz klawisze nawigacyjne menu.
 • Funkcje
  R222

  Posted by

  Comments are closed.