Wagi precyzyjne APP 3Y

3Y

Opis
Waga APP 3Y jest wagą laboratoryjną, wyposażoną w kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD 5,7”. Daje to zupełnie nowe możliwości w zakresie obsługi wag oraz prezentacji wyników pomiarów. Personalizacja wagi jest realizowana przy wykorzystaniu profilu użytkownika.

Standardowym elementem tej wagi jest układ automatycznej adiustacji wewnętrznym wzorcem.

Kontrola poziomu jest realizowana przez system LevelSENSING, który wykorzystuje specjalny, opatentowany przez RADWAG, układ poziomicy elektronicznej. Nowością jest możliwość monitorowania on – line warunków środowiskowych poprzez wewnętrzne czujniki lub zewnętrzny moduł THB-3.

Dzięki zastosowaniu dużej szalki możliwe jest ważenie towarów o znacznych gabarytach. Waga APP 3Y znajduje zastosowanie miedzy innymi w procesach liczenia sztuk oraz ważeń różnicowych; również w warunkach przemysłowych.

3YY

Posted by

Comments are closed.