Wagi analityczne XA 3Y

52 xy52 xy2
52 xy22

Opis
Waga analityczna XA 3Y jest wagą laboratoryjną, wyposażoną w kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD 5,7”. Daje to zupełnie nowe możliwości w zakresie obsługi wag oraz prezentacji wyników pomiarów. Personalizacja wagi jest realizowana przy wykorzystaniu profilu użytkownika. Standardowym elementem wagi XA 3Y jest układ automatycznej adiustacji wewnętrznym wzorcem.

Kontrola poziomu jest realizowana przez system LevelSENSING, który wykorzystuje specjalny, opatentowany przez RADWAG, układ poziomicy elektronicznej. Nowością w tej wadze jest możliwość monitorowania on – line warunków środowiskowych poprzez wewnętrzne czujniki lub zewnętrzny moduł THB-3.

Do wagi analitycznej XA 3Y oferowana jest opcjonalnie ażurowana szalka, która ogranicza wpływ warunków zewnętrznych na wynik pomiaru. Konstrukcja komory pozwala  na łatwy demontaż szyb, co umożliwia zachowanie czystości i sterylności.

Interaktywna funkcja receptury tej wagi to szybkość i niezawodność w tworzeniu różnych mieszanin przy wykorzystaniu baz danych. Ważenie różnicowe wspomaga kontrolę masy tej samej próbki, poddawanej różnych procesom w czasie. Rozbudowane bazy danych pozwalają na rejestrację wszystkich pomiarów z możliwością wydruku i exportu. Nowa funkcja kalibracji pipet przy zastosowaniu specjalnej przystawki jest ergonomicznym narzędziem do wzorcowania oraz sprawdzania pipet tłokowych metodą grawimetryczną.

Dzięki wydrukom standardowym oraz edytowalnym przez użytkownika, istnieje możliwość tworzenia dokumentacji wymaganej przez GLP/GMP praktycznie w każdym obszarze.

Funkcje
52 xy f

Posted by

Comments are closed.