Obowiazki paczkujacego

Obowiązki paczkującego

Paczkujący lub zlecający paczkowanie  zobowiązany jest do:

 • zgłoszenia dyrektorowi okręgowego urzędu miar faktu paczkowania w terminie 7 dni od jego rozpoczęcia,

 • właściwego oznaczania produktu (nazwa, ilość nominalna, firma),

 • zorganizowania kontroli wewnętrznej celem zapewnienia, że ilość rzeczywista towaru odpowiada ilości nominalnej.
 • O tym, czy ilość rzeczywista odpowiada ilości nominalnej ostatecznie rozstrzyga kontrola zewnętrzna (urzędowa) przeprowadzona z zastosowaniem metody referencyjnej lub innej niemniej skutecznej.  Metoda referencyjna jest metodą statystyczną, szczegółowo opisaną w załączniku nr 2 do ustawy.

  Zatem paczkujący może posługiwać się dowolną metodą pomiaru masy netto swoich towarów, ale musi to być metoda na tyle pewna, że badanie  metodą referencyjną potwierdzi wynik pozytywny.

  Więcej informacji zawiera  Poradnik paczkującego  (publikacja GUM).

  TABELA

  Posted by

  Comments are closed.