Wagi liczące precyzyjne
PRECCC

Dane techniczne
PRECC

 • ciągłe wskazania: bieżącej masy, masy jednostkowej i ilości detali

 • profesjonalne liczenie detali o jednakowej masie z algorytmem uczenia się

 • sumowanie serii ważeń

 • możliwość wyboru jednostki masy: g, kg, lb

 • biblioteka danych – szybki dostęp pojemność 1000 produktów

 • interfejs RS232C oraz USB do komputera lub drukarki
 • Wagi liczące serii BD/TLY są przeznaczone do liczenia detali o jednakowej masie w magazynach, w kontroli produkcji, w sortowniach  itp.
  Funkcja liczenia detali bazuje na przeliczaniu masy jednostkowej detalu uzyskiwanej z pomiaru próbki detali lub wpisanej za pomocą klawiatury. Podczas liczenia wykorzystywany jest algorytm “uczenia się” korygujący niedokładności  przeliczeń.
  Zastosowanie trzech wyświetlaczy wyników oraz  wykorzystywanie efektywnych metod  liczenia detali wyróżnia wagi serii BD/TLY jako wyspecjalizowane narzędzia pracy, ale można je także  wykorzystywać do standardowych pomiarów masy.

  Poza funkcjami związanymi z liczeniem, wagi te są wyposażone w wiele funkcji zwiększająych ogólną efektywność pracy takich jak przechowanie wprowadzonej tary, rejestr sumujący, auto-zerowanie, pomiar w różnych jednostkach masy, dziennik serii pomiarów itd. Waga jest również wyposażona w bibliotekę danych, w której można wpisać cechy danego detalu (masa jednostkowa, domyślna liczność próbki i inne) i póżniej się do nich odwołać.

  Funkcje specjalne:

 • profesjonalne liczenie sztuk

 • biblioteka danych (1000 produktów)

 • autozerowanie

 • sumowanie serii ważeń

 • porównanie z dwoma wartościami progowymi
 • Posted by

  Comments are closed.